Aktuelt

Utvalgte saker

Innkalling til årsmøtet

Innkalling til årsmøtet er nå sendt ut til alle hytte- og tomteeiere på e-post. Årsmøteinnkallingen finner du også under “Medlemssiden – Referater – Årsmøte”. Møtet avholdes på Haglebu Fjellstue fredag 2. oktober 2020 kl 19.

For å kunne overholde de generelle smittevernsreglene oppfordrer styret om at medlemmene begrenser fremmøte til en deltaker pr hytte.

Ønsker du å delta fysisk på møtet fredag 2. oktober? Da ber vi om at du sender skriftlig påmelding på e-post til post@adimpleo.no innen mandag 28. august kl 12. E-posten må inneholde “Jeg, FORNAVN ETTERNAVN, ønsker å delta på årsmøtet. Jeg eier tomt nr xx eller har hytte i VEINAVN nr XX.”

Ønsker du IKKE å delta fysisk på møtet? Da kan du allikevel gi din stemme FOR eller I MOT sakene som skal behandles ved å sende e-post til post@adimpleo.no innen mandag 28. august kl 12. E-posten må inneholde “Jeg, FORNAVN ETTERNAVN, ønsker å avgi følgende stemmer…………… Jeg eier tomt nr xx eller har hytte i VEINAVN nr XX.” Alternativt kan du også avgi stemme ved å gi fullmakt til en deltaker på møtet.

Mottatte stemmer er med i opptellingen av fremmøtte.

Har du innspill eller spørsmål til styret? Etter ordinært årsmøte til styret orientere og svare på spørsmål. Om du ikke møter fysisk på møtet må du gjerne sende inn dine spørsmål på forhånd. Vi vil da sørge for at disse blir stilt, og at svar fremkommer av referatet.

Innkalling til årsmøte 2020

Årsmøtet holdes på Haglebu fjellstue fredag 2. oktober kl 1900.
Ihht vedtektene må saker som ønskes behandlet på årsmøtet være Velforeningen i hende innen 1. juli. Formell innkalling med tilhørende møtedokumenter sendes alle hytte- og tomteeiere i forkant av møtet.

Ny nettside under utarbeidelse

Alle hytte- og tomteeiere har fått tilsendt brukernavn og passord til medlemssiden i egen e-post.

Vi jobber med å få opp et ny funksjonell nettside for hytteforeningen. Alt er ikke helt oppdatert, men vi jobber med å få dette på plass innen kort tid. Om du ser ting som mangler, er feil eller det er informasjon du savner er det fint om du sender dette til styret i hytteforeningen ved å benytte “kontakt oss” nederst på siden.

 

Gjerder og skigarder

Vi ber alle om å respektere kommunens reguleringsplan pkt 7, som utvetydig sier at “gjerder tillates ikke oppført”.

Dette bør være tydelig kommunisert i flere sammenhenger. De som har satt opp dette henstilles om å fjerne dem snarest.

Vet du om vedlikeholdbehov?

Vi har opprettet et spørreskjema der hytteeiere kan melde inn behov for vedlikehold, for eksempel at vann har gravd ut veien, hull i veien osv.

Skjemaet er ikke ment for akutte ting som vannmangel, brøyting og strøing, men typisk ting som må rettes opp etter vårløsingen.
Innmeldte saker vil bli tatt opp i styret og meldt til Kolsrud & co.

Skjemaet finner du på medlemssidene.

Flere saker

Innkalling til årsmøtet

Innkalling til årsmøtet er nå sendt ut til alle hytte- og tomteeiere på e-post. Årsmøteinnkallingen finner du også under "Medlemssiden - Referater - Årsmøte". Møtet avholdes på Haglebu Fjellstue fredag 2. oktober 2020 kl 19. For å kunne overholde de generelle...

Hva er kontaktinfo til sauebøndene?

Om du av ulike årsaker ønsker å komme i kontakt med bonden som eier sauene som beiter i hytteområdet, kan Svein Magne Bråthen Juvhaugen, tlf 416 59 308 kontaktes.

Innkalling til årsmøte 2020

Årsmøtet holdes på Haglebu fjellstue fredag 2. oktober kl 1900. Ihht vedtektene må saker som ønskes behandlet på årsmøtet være Velforeningen i hende innen 1. juli. Formell innkalling med tilhørende møtedokumenter sendes alle hytte- og tomteeiere i forkant av...

Ny nettside under utarbeidelse

Alle hytte- og tomteeiere har fått tilsendt brukernavn og passord til medlemssiden i egen e-post. Vi jobber med å få opp et ny funksjonell nettside for hytteforeningen. Alt er ikke helt oppdatert, men vi jobber med å få dette på plass innen kort tid. Om du ser ting...

Gjerder og skigarder

Vi ber alle om å respektere kommunens reguleringsplan pkt 7, som utvetydig sier at "gjerder tillates ikke oppført". Dette bør være tydelig kommunisert i flere sammenhenger. De som har satt opp dette henstilles om å fjerne dem snarest.

Vet du om vedlikeholdbehov?

Vi har opprettet et spørreskjema der hytteeiere kan melde inn behov for vedlikehold, for eksempel at vann har gravd ut veien, hull i veien osv. Skjemaet er ikke ment for akutte ting som vannmangel, brøyting og strøing, men typisk ting som må rettes opp etter...