Aktuelt

Utvalgte saker

Dugnad høsten 2023

Vi arrangerer dugnad lørdag 30. september og lørdag 7. oktober
Det er behov for å rydde området ved renseanlegget og beise pumpehusene rundt på feltet.
Vi møtes kl 10 nede ved bommen. Ta med ryddesag eller kraftig hagesaks om du har. Beis og malingskoster blir kjøpt inn.
Dersom du ikke kan delta på selve dugnadsdagene, er det fullt mulig å bidra andre dager. Send i tilfelle en epost til styret, post@overreinsjofjell.no

Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 2023 er sendt ut på e-post til alle hytte- og tomteeiere. Dersom du ikke mottok denne e-posten mandag 18. september, kan det skyldes at vi ikke har korrekt e-post adresse til deg. Gi i så tilfelle beskjed til post@ovrereinsjofjell.no. Innkallingen finner du også på medlemssiden, under fliken «Referater».

Ny avtale om brøyting

Det er inngått ny avtale om brøyting på hyttefeltet.

Informasjon er sendt til alle hytte- og tomteeiere på e-post. Den samme informasjonen finner du under fliken «Medlemssiden».

Hva gjør du om søppelcontaineren er full?

Hallingdal Renovasjon tømmer på hverdager mellom kl 08.00 – 15.00, men ønsker å få informasjon dersom det er overfylte containere.

Hver enkelt oppfordres til å melde fra direkte til Hallingdal Renovasjon ved å ringe tlf 32 08 61 10, sende en e-post til firmapost@hallingdalrenovasjon.no eller via deres side på Facebook.

 

Flere saker

Dugnad høsten 2023

Vi arrangerer dugnad lørdag 30. september og lørdag 7. oktober Det er behov for å rydde området ved renseanlegget og beise pumpehusene rundt på feltet. Vi møtes kl 10 nede ved bommen. Ta med ryddesag eller kraftig hagesaks om du har. Beis og malingskoster blir kjøpt...

Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 2023 er sendt ut på e-post til alle hytte- og tomteeiere. Dersom du ikke mottok denne e-posten mandag 18. september, kan det skyldes at vi ikke har korrekt e-post adresse til deg. Gi i så tilfelle beskjed til post@ovrereinsjofjell.no....

Ny avtale om brøyting

Det er inngått ny avtale om brøyting på hyttefeltet. Informasjon er sendt til alle hytte- og tomteeiere på e-post. Den samme informasjonen finner du under fliken "Medlemssiden".

Informasjonsskriv mai 2021

Informasjonsskriv sendes ut på e-post til alle hytte- og tomteeiere tirsdag 25. mai. Du finner informasjonsskrivet med tilhørende vedlegg inne på medlemssiden.

Hva gjør du om søppelcontaineren er full?

Hallingdal Renovasjon tømmer på hverdager mellom kl 08.00 - 15.00, men ønsker å få informasjon dersom det er overfylte containere. Hver enkelt oppfordres til å melde fra direkte til Hallingdal Renovasjon ved å ringe tlf 32 08 61 10, sende en e-post til...

Gjerder og skigarder

Vi ber alle om å respektere kommunens reguleringsplan pkt 7, som utvetydig sier at "gjerder tillates ikke oppført". Dette bør være tydelig kommunisert i flere sammenhenger. De som har satt opp dette henstilles om å fjerne dem snarest.

Vet du om vedlikeholdbehov?

Vi har opprettet et spørreskjema der hytteeiere kan melde inn behov for vedlikehold, for eksempel at vann har gravd ut veien, hull i veien osv. Skjemaet er ikke ment for akutte ting som vannmangel, brøyting og strøing, men typisk ting som må rettes opp etter...