Aktuelt

Utvalgte saker

Påsketreff 2024

Styret i hytteforeningen fortsetter tradisjonen, og inviterer til årlig påskearrangement.
Tidspunkt: Skjærtorsdag kl 14
Sted: Gapahuken ved akebakken på sydsiden av hyttefeltet
? Vi tenner bål hvor alle kan grille medbragt mat. Fint om du tar med et par vedkubber til bålet.
? Det blir aktiviteter med premiering for små og store. Konkret hva dette blir vil avhenge av snø- og føreforhold. ❄️
☀️ Ta med deg familien, og tilbring et par timer i solen sammen med gode hyttenaboer.
?? Vi håper på godt oppmøte og strålende påskevær.

Informasjon om hytterenovasjon

De to søppelcontainerene «våre» er, som de fleste sikkert har fått med seg, erstattet av et returpunkt 300 meter ned i Stavnveien. Her er det sortering av 5 avfallstyper; papir/kartong, matavfall, husholdningsplast, glass- og metallemballasje og restavtall.
????På returpunktet står det en bøtte/boks som vil bli etterfylt. Der vil du finne en brosjyre med informasjon om sorteringen av de ulike avfallstypene, og søppelbøtte og avfallsposer til matavfall.
????Når og hvor ofte det blir tømming vil avhenge av bruken.
????Det er fullt mulig å benytte seg av andre returpunkt som ligger i Hallingdalskommunene.
????Det er kommunen som har ansvaret for brøyting av returpunktet.
????I utgangspunktet skal det settes opp lys med mindre det er helt spesielle ting som gjør det vanskelig. Vi har så langt ikke fått svar på hvordan dette blir hos oss.
????Hallingdal Renovasjon oppgir at de ikke har noen gode kontaktflater for informasjon, og setter derfor pris på at vi tar direkte kontakt.

Dugnad høsten 2023

Vi arrangerer dugnad lørdag 30. september og lørdag 7. oktober
Det er behov for å rydde området ved renseanlegget og beise pumpehusene rundt på feltet.
Vi møtes kl 10 nede ved bommen. Ta med ryddesag eller kraftig hagesaks om du har. Beis og malingskoster blir kjøpt inn.
Dersom du ikke kan delta på selve dugnadsdagene, er det fullt mulig å bidra andre dager. Send i tilfelle en epost til styret, post@overreinsjofjell.no

Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 2023 er sendt ut på e-post til alle hytte- og tomteeiere. Dersom du ikke mottok denne e-posten mandag 18. september, kan det skyldes at vi ikke har korrekt e-post adresse til deg. Gi i så tilfelle beskjed til post@ovrereinsjofjell.no. Innkallingen finner du også på medlemssiden, under fliken «Referater».

Ny avtale om brøyting

Det er inngått ny avtale om brøyting på hyttefeltet.

Informasjon er sendt til alle hytte- og tomteeiere på e-post. Den samme informasjonen finner du under fliken «Medlemssiden».

Hva gjør du om søppelcontaineren er full?

Hallingdal Renovasjon tømmer på hverdager mellom kl 08.00 – 15.00, men ønsker å få informasjon dersom det er overfylte containere.

Hver enkelt oppfordres til å melde fra direkte til Hallingdal Renovasjon ved å ringe tlf 32 08 61 10, sende en e-post til firmapost@hallingdalrenovasjon.no eller via deres side på Facebook.

 

Flere saker

Påsketreff 2024

Styret i hytteforeningen fortsetter tradisjonen, og inviterer til årlig påskearrangement. Tidspunkt: Skjærtorsdag kl 14 Sted: Gapahuken ved akebakken på sydsiden av hyttefeltet  Vi tenner bål hvor alle kan grille medbragt mat. Fint om du tar med et par vedkubber til...

Informasjon om hytterenovasjon

De to søppelcontainerene "våre" er, som de fleste sikkert har fått med seg, erstattet av et returpunkt 300 meter ned i Stavnveien. Her er det sortering av 5 avfallstyper; papir/kartong, matavfall, husholdningsplast, glass- og metallemballasje og restavtall. På...

Dugnad høsten 2023

Vi arrangerer dugnad lørdag 30. september og lørdag 7. oktober Det er behov for å rydde området ved renseanlegget og beise pumpehusene rundt på feltet. Vi møtes kl 10 nede ved bommen. Ta med ryddesag eller kraftig hagesaks om du har. Beis og malingskoster blir kjøpt...

Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 2023 er sendt ut på e-post til alle hytte- og tomteeiere. Dersom du ikke mottok denne e-posten mandag 18. september, kan det skyldes at vi ikke har korrekt e-post adresse til deg. Gi i så tilfelle beskjed til post@ovrereinsjofjell.no....

Ny avtale om brøyting

Det er inngått ny avtale om brøyting på hyttefeltet. Informasjon er sendt til alle hytte- og tomteeiere på e-post. Den samme informasjonen finner du under fliken "Medlemssiden".

Informasjonsskriv mai 2021

Informasjonsskriv sendes ut på e-post til alle hytte- og tomteeiere tirsdag 25. mai. Du finner informasjonsskrivet med tilhørende vedlegg inne på medlemssiden.

Hva gjør du om søppelcontaineren er full?

Hallingdal Renovasjon tømmer på hverdager mellom kl 08.00 - 15.00, men ønsker å få informasjon dersom det er overfylte containere. Hver enkelt oppfordres til å melde fra direkte til Hallingdal Renovasjon ved å ringe tlf 32 08 61 10, sende en e-post til...