Aktuelt

Utvalgte saker

Kasser med strøsand/grus

Vi har gått til innkjøp av kasser med strøsand/grus. Disse ble satt ut i de bratteste bakkene på feltet rett før snøen kom, men “forsvant” raskt. Kassene måkes nå frem igjen. Det er fint om alle kan ta litt ansvar for å måke ved kassene fremover, slik at de vil være tilgjengelig om behovet for grus skulle melde seg ved glatt føre. Spade ligger oppi hver kasse.

Hva gjør du om søppelcontaineren er full?

Hallingdal Renovasjon tømmer på hverdager mellom kl 08.00 – 15.00, men ønsker å få informasjon dersom det er overfylte containere.

Hver enkelt oppfordres til å melde fra direkte til Hallingdal Renovasjon ved å ringe tlf 32 08 61 10, sende en e-post til firmapost@hallingdalrenovasjon.no eller via deres side på Facebook.

 

Flere saker

Kasser med strøsand/grus

Vi har gått til innkjøp av kasser med strøsand/grus. Disse ble satt ut i de bratteste bakkene på feltet rett før snøen kom, men "forsvant" raskt. Kassene måkes nå frem igjen. Det er fint om alle kan ta litt ansvar for å måke ved kassene fremover, slik at de vil være...

Protokoll fra årsmøtet 2020

Protokoll fra årsmøtet 2020 ligger nå tilgjengelig på medlemssiden under "Referater". Styret jobber videre med sakene som ble tatt opp på medlemsmøtet (avholdt i tilknytning til årsmøtet).

Hva gjør du om søppelcontaineren er full?

Hallingdal Renovasjon tømmer på hverdager mellom kl 08.00 - 15.00, men ønsker å få informasjon dersom det er overfylte containere. Hver enkelt oppfordres til å melde fra direkte til Hallingdal Renovasjon ved å ringe tlf 32 08 61 10, sende en e-post til...

Gjerder og skigarder

Vi ber alle om å respektere kommunens reguleringsplan pkt 7, som utvetydig sier at "gjerder tillates ikke oppført". Dette bør være tydelig kommunisert i flere sammenhenger. De som har satt opp dette henstilles om å fjerne dem snarest.

Vet du om vedlikeholdbehov?

Vi har opprettet et spørreskjema der hytteeiere kan melde inn behov for vedlikehold, for eksempel at vann har gravd ut veien, hull i veien osv. Skjemaet er ikke ment for akutte ting som vannmangel, brøyting og strøing, men typisk ting som må rettes opp etter...