Aktuelt

Utvalgte saker

Dugnader høsten 2021

Vi arrangerer dugnader lørdagene 4. og 11. september.
Lørdag 4. september kl 10 arrangeres det dugnad for å legge ned og støpe fundamentene til gapahukene. Ta med spade. Vi møtes kl 10 i krysset Øvre Reinsjøfjell / Reinfaret. De som deltar på dugnaden må være fri for koronasymptomer, og kan ikke være i karantene.
Lørdag 11. september kl 10 arrangeres det dugnad for å utbedre turstien vi i 2019 etablerte fra toppen av hyttefeltet og opp mot Trøgasetnatten. Dette dreier seg bl.a om å legge ut flere klopper å gå på der det er mest vått, og fjerne litt røtter som ligger over stien. Det er gledelig å se at denne stien blir mye brukt. Vi kommer tilbake til hva som trengs av utstyr. Vi møtes kl 10 helt øverst i hyttefeltet ved Øvre Reinsjøfjell nr 108. De som deltar på dugnaden må være fri for koronasymptomer, og kan ikke være i karantene.

Hva gjør du om søppelcontaineren er full?

Hallingdal Renovasjon tømmer på hverdager mellom kl 08.00 – 15.00, men ønsker å få informasjon dersom det er overfylte containere.

Hver enkelt oppfordres til å melde fra direkte til Hallingdal Renovasjon ved å ringe tlf 32 08 61 10, sende en e-post til firmapost@hallingdalrenovasjon.no eller via deres side på Facebook.

 

Flere saker

Dugnader høsten 2021

Vi arrangerer dugnader lørdagene 4. og 11. september. Lørdag 4. september kl 10 arrangeres det dugnad for å legge ned og støpe fundamentene til gapahukene. Ta med spade. Vi møtes kl 10 i krysset Øvre Reinsjøfjell / Reinfaret. De som deltar på dugnaden må være fri for...

Informasjonsskriv mai 2021

Informasjonsskriv sendes ut på e-post til alle hytte- og tomteeiere tirsdag 25. mai. Du finner informasjonsskrivet med tilhørende vedlegg inne på medlemssiden.

Hva gjør du om søppelcontaineren er full?

Hallingdal Renovasjon tømmer på hverdager mellom kl 08.00 - 15.00, men ønsker å få informasjon dersom det er overfylte containere. Hver enkelt oppfordres til å melde fra direkte til Hallingdal Renovasjon ved å ringe tlf 32 08 61 10, sende en e-post til...

Gjerder og skigarder

Vi ber alle om å respektere kommunens reguleringsplan pkt 7, som utvetydig sier at "gjerder tillates ikke oppført". Dette bør være tydelig kommunisert i flere sammenhenger. De som har satt opp dette henstilles om å fjerne dem snarest.

Vet du om vedlikeholdbehov?

Vi har opprettet et spørreskjema der hytteeiere kan melde inn behov for vedlikehold, for eksempel at vann har gravd ut veien, hull i veien osv. Skjemaet er ikke ment for akutte ting som vannmangel, brøyting og strøing, men typisk ting som må rettes opp etter...