Protokoll fra årsmøtet 2023 ligger nå tilgjengelig på medlemssiden under «Referater».