Det er inngått ny avtale om brøyting på hyttefeltet.

Informasjon er sendt til alle hytte- og tomteeiere på e-post. Den samme informasjonen finner du under fliken «Medlemssiden».