Innkalling til årsmøte 2021 er sendt ut på e-post til alle hytte- og tomteeiere. Dersom du ikke mottok denne e-posten fredag 17. september, kan det skyldes at vi ikke har korrekt e-post adresse til deg. Gi i så tilfelle beskjed til post@ovrereinsjofjell.no. Innkallingen finner du også på medlemssiden, under fliken «Referater». Merk – årsmøtet gjennomføres i år på Haglebu Turistheim (IKKE Fjellstua).