Vi har gått til innkjøp av kasser med strøsand/grus. Disse ble satt ut i de bratteste bakkene på feltet rett før snøen kom, men “forsvant” raskt. Kassene måkes nå frem igjen. Det er fint om alle kan ta litt ansvar for å måke ved kassene fremover, slik at de vil være tilgjengelig om behovet for grus skulle melde seg ved glatt føre. Spade ligger oppi hver kasse.