Protokoll fra årsmøtet 2020 ligger nå tilgjengelig på medlemssiden under “Referater”.

Styret jobber videre med sakene som ble tatt opp på medlemsmøtet (avholdt i tilknytning til årsmøtet).