Innkalling til årsmøtet er nå sendt ut til alle hytte- og tomteeiere på e-post. Årsmøteinnkallingen finner du også under “Medlemssiden – Referater – Årsmøte”. Møtet avholdes på Haglebu Fjellstue fredag 2. oktober 2020 kl 19.

For å kunne overholde de generelle smittevernsreglene oppfordrer styret om at medlemmene begrenser fremmøte til en deltaker pr hytte.

Ønsker du å delta fysisk på møtet fredag 2. oktober? Da ber vi om at du sender skriftlig påmelding på e-post til post@adimpleo.no innen mandag 28. august kl 12. E-posten må inneholde “Jeg, FORNAVN ETTERNAVN, ønsker å delta på årsmøtet. Jeg eier tomt nr xx eller har hytte i VEINAVN nr XX.”

Ønsker du IKKE å delta fysisk på møtet? Da kan du allikevel gi din stemme FOR eller I MOT sakene som skal behandles ved å sende e-post til post@adimpleo.no innen mandag 28. august kl 12. E-posten må inneholde “Jeg, FORNAVN ETTERNAVN, ønsker å avgi følgende stemmer…………… Jeg eier tomt nr xx eller har hytte i VEINAVN nr XX.” Alternativt kan du også avgi stemme ved å gi fullmakt til en deltaker på møtet.

Mottatte stemmer er med i opptellingen av fremmøtte.

Har du innspill eller spørsmål til styret? Etter ordinært årsmøte til styret orientere og svare på spørsmål. Om du ikke møter fysisk på møtet må du gjerne sende inn dine spørsmål på forhånd. Vi vil da sørge for at disse blir stilt, og at svar fremkommer av referatet.