Årsmøtet holdes på Haglebu fjellstue fredag 2. oktober kl 1900.
Ihht vedtektene må saker som ønskes behandlet på årsmøtet være Velforeningen i hende innen 1. juli. Formell innkalling med tilhørende møtedokumenter sendes alle hytte- og tomteeiere i forkant av møtet.