Vi ber alle om å respektere kommunens reguleringsplan pkt 7, som utvetydig sier at “gjerder tillates ikke oppført”.

Dette bør være tydelig kommunisert i flere sammenhenger. De som har satt opp dette henstilles om å fjerne dem snarest.