Vi har opprettet et spørreskjema der hytteeiere kan melde inn behov for vedlikehold, for eksempel at vann har gravd ut veien, hull i veien osv.

Skjemaet er ikke ment for akutte ting som vannmangel, brøyting og strøing, men typisk ting som må rettes opp etter vårløsingen.
Innmeldte saker vil bli tatt opp i styret og meldt til Kolsrud & co.

Skjemaet finner du på medlemssidene.